Ekorum

7. Ogólnopolski
Zjazd RIPOK
7-9 listopada 2018
Arłamów – Rzeszów

Aktualnie zarówno samorządy, jak i podmioty gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. Nakłady bowiem na modernizację, rozbudowę i budowę nowych obiektów są ogromne. Skąd zatem brać na te cele środki? Na to pytanie – mamy nadzieję – udało nam się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznego Zjazdu RIPOK. Ponadto poruszono kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem RIPOK-ów oraz wyzwań stojących przed eksploatatorami takich obiektów. W gronie prelegentów: przedstawicieli instytucji finansujących (Jarosław Roliński, NFOŚiGW), prawników (prof. Zbigniew Bukowski, Anna Specht-Schampera, Marcin Kaźmierski), a także praktyków (m.in. Grzegorz Gilewicz, Leszek Świętalski, Krzysztof Choromański, Ryszard Wasielewski, Andrzej Kulig, Piotr Manczarski, Andrzej Krzyśków, Jakub Tyczkowski, Marek Kundegórski, Jerzy Starypan) wspólnie analizowaliśmy zagadnienia prawne, technologiczne, ekonomiczne oraz eksploatacyjne w zakresie gospodarki odpadami. A wszystko po to, by móc optymalnie prowadzić nasze instalacje, czerpiąc wzory z najlepiej funkcjonujących obiektów. Dopełnieniem całości spotkania była wizytacja Instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii w Rzeszowie – współorganizatorem wydarzenia było bowiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

 

Partner strategiczny:

Partner generalny:

Partnerzy: