Ekorum

8. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY
2-3 października 2019
Gdańsk

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdaje się  w wielu punktach burzyć dotychczasowy – nomen omen – „porządek” w branży odpadowej. Kilka rewolucyjnych zapisów dotyczy samych odpadów biodegradowalnych. Jedną z bardziej kontrowersyjnych propozycji jest zniesienia obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowania bioodpadów. Co więcej, z „obiegu” wypadnie definicja „odpadów zielonych”, wrzucając je do jednego „worka” zwanego „odpadami ulegającymi biodegradacji”. Wreszcie, instalacje służące przetwarzaniu tego rodzaju odpadów będą mogły powstawać bez względu na to, czy będą wpisane do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. O realizacji takiej inwestycji zadecyduje jedynie… uzyskanie stosownych decyzji środowiskowych. Branża odpadowa drży w posadach, dlatego tym bardziej liczymy na Państwa obecność na niniejszej konferencji. Podczas 8. edycji tego wydarzenia zaprezentujemy praktyczne konsekwencje wprowadzanych zmian, a liczne dyskusje – również kuluarowe – zapewne dopełnią całości „porewolucyjnego” obrazu Polski odpadowej. Chętni będą mogli zwiedzić Gdańsk oraz obejrzeć zmodernizowaną instalację Zakładu Unieszkodliwiania w Szadółkach.

 

Program Karta zgłoszenia