Ekorum

Edukacja ekologiczna
jest najważniejsza!

Gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna to dwa nierozerwalne elementy, które determinują sukces we wdrażaniu zrównoważonego postępowania z odpadami. Wysoki poziom świadomości ekologicznej Polaków to aktualnie potrzeba chwili – w związku z wymogiem osiągnięcia określonych prawem poziomów odzysku i recyklingu.

Możemy na tym polu Państwa wesprzeć, oferując szereg działań edukacyjnych, których głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii edukacyjno-informacyjnych, przygotowanie materiałów o tematyce eko czy tworzenie ścieżek ekologicznych – to tylko kilka propozycji, które możemy zrealizować.

WIĘCEJ INFORMACJI >>

Każdy projekt „szyty na miarę” Waszych potrzeb i możliwości!