Ekorum

NOWE TABLICE NA ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ
ZGO W JAROCINIE!

18 listopada 2019 r. została oficjalnie otwarta nowa ścieżka edukacyjna zlokalizowana przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Głównym z elementów odnowionej ścieżki są tablice edukacyjne, dotyczące aktualnych zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz zasad postępowania z odpadami. Za zaprojektowanie oraz realizację ośmiu tablic odpowiedzialna była firma EKORUM. 

(fot. ZGO Jarocin)