Ekorum

Ogólnopolska konferencja PSZOK – efektywność w systemie

Od kilku lat na barkach polskich gmin ciąży obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Dziś już funkcjonowanie tego typu miejsc nie jest ewenementem. Jednak wciąż zorganizowanie PSZOK-u tak, by pogodził on prawne wymagania z potrzebami lokalnej społeczności stanowi nie lada wyzwanie. Obecnie jednym z najważniejszych aspektów tego zagadnienia wydaje się „wpięcie” PSZOK-a w lokalny system gospodarki odpadami, tak by stanowił on z nim integralną całość. Rodzi się zatem pytanie, jak zorganizować to miejsce, by możliwe stało się nie tylko osiągnięcie wytyczonych poziomów odzysku, ale także obniżenie kosztów funkcjonowania całego systemu. W sukurs temu z pewnością przyjdą optymalne zapisy przetargowe w zakresie PSZOK-ów czy doświadczenia samorządów na tym polu. Miedzy innymi tego typu tematy poruszymy podczas kwietniowej odsłony 9. Ogólnopolskiej konferencji PSZOK – efektywność w systemie, na którą zapraszamy do Sandomierza. Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawników oraz praktyków. Ich wykłady, a także dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie przygotowania, realizacji i eksploatacji PSZOK-ów. Merytoryczna część tego wydarzenia zostanie wzbogacona o wyjazd studyjny do Ożarowa.

Program