Ekorum

5. Ogólnopolska konferencja
Rozbudowa i modernizacja RIPOK
24-25 kwietnia 2019
Bydgoszcz

Bez wątpienia, gros zmian, z jakimi w ostatnich latach mamy do czynienia w obszarze gospodarki odpadami, odnosi się do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający tymi obiektami powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak i praktyczne czy finansowe. Prezentacje prawników (prof. Zbigniew Bukowski, Anna Spech-Schampera, Joanna Kostrzewska) pozwoliły pochylić się nad wątpliwościami interpretacyjnymi, zaś Dominik Bąk z NFOŚiGW „rozpracował” temat finansowania budowy tego typu inwestycji. Ciekawe spostrzeżenia przyniosło studium panelowe, podczas którego zastanawiano się, jak dostosować zakłady do aktualnych przepisów i sytuacji na rynku odpadów. Wśród panelistów znaleźli się (oprócz ww. prelegentów) Jarosław Roliński, Małgorzata Gotowska, Adam Musiała, Andrzej Krzyśków, Adam Jurkiewicz oraz Mariusz Rajca. Wieczór umilił kabaret Pod Wyrwigroszem oraz potańcówka. Następnego dnia uczestnicy mogli też zwiedzić Zakład Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy. Na chętnych czekał worek kompostu wyprodukowanego na tej instalacji.

 

 

 

Współpraca:                                                                             Partner generalny:

                                         

Partnerzy: