Ekorum

VIII MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI W KIELCACH

MIFOD to spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami gospodarki odpadami. Udział w serii wykładów i dyskusji pozwoli na odnalezienie drogi w coraz bardziej skomplikowanym świecie przepisów, wykładni, procesów itp. związanych z odpadami. W zeszłorocznym Forum wzięło udział 230 zarejestrowanych uczestników, głównie z rejonu południowej Polski.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce – Pan Bogdan Wenta oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Bętkowski.

Tematy przewodnie:
Tegoroczna edycja MIFOD będzie poświęcona sytuacji branży gospodarki odpadami po wdrożonych zmianach legislacyjnych oraz perspektywom na najbliższy czas. Konferencja jest próbą zdiagnozowania sytuacji po zmianach w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości, czy obowiązkach wynikających z nowych konkluzji BAT i rozporządzeń ministerialnych. Ma ona także być podpowiedzią, jaką strategię powinny przyjąć samorządy, firmy komunalne, czy też instalacje, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Prelegentami będą prawnicy, technolodzy, kadra zarządzająca firm zbierających i przetwarzających odpady oraz naukowcy związani z branżą. Konferencja, skierowana do samorządowców, przedsiębiorców i osób zainteresowanych problematyką odpadową, będzie odbywać się w sali konferencyjnej F1 na terenie targów. W zeszłorocznym Forum wzięło udział 230 zarejestrowanych uczestników.

Zachęcamy do udziału w ósmej edycji konferencji, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. w trakcie Targów EKOTECH w Kielcach. Wydarzeniu po raz kolejny patronuje EKORUM.

Więcej informacji >>TUTAJ<<.