Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej


Ogólnopolska konferencja
Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej
25-26 lutego 2016, Wrocław


Uczynienie z oczyszczalni obiektu nowoczesnego, wykorzystującego innowacyjne rozwiązania w zakresie zarówno oczyszczania ścieków, jak i rozwiązywania problemu gospodarki osadami – to już wyzwanie, z którym coraz częściej starają się mierzyć przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. I – co istotne – osiągają na tym polu doskonałe efekty. Jakie kierunki w tym obszarze są dziś najpopularniejsze? Jakie rozwiązania wprowadzić, by oczyszczalnia ścieków mogła zwiększać swą efektywność energetyczną? – m.in. na tego typu pytania odpowiadano podczas Ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej”. Opiekunem naukowym konferencji była prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka (Uniwersytet Zielonogórski), zaś partnerem merytorycznym - portal SOZOSFERA.pl.   W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, biur projektowych, producentów urządzeń, urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska, a także samorządów.   Podczas spotkania omówiono m.in. planowane zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w KPOŚK-u, możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje w obszarze gospodarki wod-kan, innowacyjność w sieciach kanalizacyjnych czy zastosowanie procesów dezintegracji na oczyszczalni ścieków. Firma Sendronet zaprezentowała innowacyjne rozwiązania systemów bezprzewodowych sieci czujników, pomagających kontrolować sieć wodno-kanalizacyją i optymalizować jej wydajność energetyczną. Mówiąc natomiast o efektywności energetycznej obiektów, prelegenci skupili się na doświadczeniach w realizacji OZE w zakładach, bilansie ekonomicznym suszarni hybrydowej czy ekonomii suszarni słonecznych.
 
 
 
 
Opiekun naukowy
 
prof. dr hab. inż. 

Zofia Sadecka
 Współorganizator
obr_nemo_logo_01.jpgPartnerzy
logo-vta-austria-gmbh.companybig.gif  ist_anllogo.gif
Konferencje - Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej Konferencje - Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej Konferencje - Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej Konferencje - Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej
Strona 1 z 1