ZJAZD RIPOK 2018
Wersja do druku

 7. Ogólnopolski

ZJAZD RIPOK 2018
 
7-9 listopada 2018
Hotel Arłamów**** - Rzeszów
 


Już wkrótce więcej informacji 

 

 
 b_zaproszenie.gif     karta_zgloszenia.jpg    btn_partnerzy.gif

 
 
Współpraca

logo_pge_piona_rgb_-_kopia.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GWIAZDA WIECZORU!
foto_piersi.jpg

 

 
 
  LOGO_EKORUM.jpg   
  
 
 
  
 
 
 go_logo_2017_www.png
  logo_-_pds.jpgpk_logo_1.jpg
ekonet_logo2.jpg
logo__terazsrodowisko3.png
  logosozosfera.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpgtechnika-komunalna_900.png  

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów
Wersja do druku

3. Ogólnopolska konferencja 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów 
 
25-26 października 2018
Szczecin
 
 
Już wkrótce wiecej informacji 
 
 

 b_zaproszenie.gif   b_programakt.png   karta_zgloszenia.jpg   btn_partnerzy.gif

 

Patronat honorowy*
piotr_krzystek_patronat_sm.png
Współorganizator
miasto_szczecin.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat*
    logo_unia_metr_pl.jpg    logo_zwiazek_miast_pl.jpg     logo_zw.gmin_wiejskich.gif      
 

   

  
 


* w trakcie potwierdzania

 
Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Mówiąc o perspektywach w segregacji odpadów „u źródła”, nie można zapomnieć o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Wedle jego zapisów na pierwszy plan wysuwa się właśnie recykling.
Podczas październikowej konferencji będzie można wysłuchać nie tylko spostrzeżeń i wniosków samorządów odnośnie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu, ale również zapoznać się z przykładami wzorcowego podejścia do ww. kwestii. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie uzyskiwanych poziomów odzysku w powiązaniu z funkcjonującym na terenie gmin instalacji przetwarzania (sortowni, mbp, spalarni) oraz punktów typu PSZOK. 
 Serdecznie zapraszymy do Szczecina !
 


 go_logo_2017_www.png
e-odpady.com_1823.jpg      logosozosfera.jpg  logo_-_pds.jpgekonet_logo2.jpg
 monitorowanie _ logo.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  technika-komunalna_900.png logo__terazsrodowisko3.png pk_logo_1.jpg
   

BIOODPADY 2018
Wersja do druku

7. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY
9-10 października 2018 
Poznań
 
 
Koszt udziału 890 zł netto (+ 23 VAT)
 
Termin zgłoszeń do 21 września.

Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem tel. 61 67 00 965 
 
 
 
 
   b_zaproszenie.gif      b_program.png    karta_zgloszenia.jpg       btn_partnerzy.gif
 
 

Współpraca

zzo_poznan.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner główny
  
 
equipo_logo-.jpg
 
Partnerzy
  
       
vincienv-converted.png  logo_aknova_napis.png   logo_apriva_napis_sm.jpg

 
  
  


 

Kompostowanie  odpadów  jest  technologią  dominującą  na  europejskim  rynku. Alternatywą dla stabilizacji tlenowej jest fermentacja, która może stanowić podstawę zagospodarowania  odpadów  biodegradowalnych.  Podczas  7.  ogólnopolskiej  konferencji  „BIOODPADY”  obydwa  procesy zostaną szczegółowo omówione. Za sprawą dyrektyw UE oraz regulacji krajowych w perspektywie najbliższych  lat  czeka  nas  rewolucja  w  gospodarce  bioodpadami, zaczynając od selektywnej zbiórki odpadów BIO „u źródła”, na procesie przetwarzania kończąc, gdzie będzie dominował odzysk energii. 

W drugim dniu konferencji będzie możliwość wizytacji nowej instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych zarządzanej przez ZZO Poznań, która jest unikalną w skali kraju. 
 
Zapraszamy do Poznania !

   LOGO_EKORUM.jpg  
 
 
 
 
 
  go_logo_2017_www.png logo_-_pds.jpg
 
 logosozosfera.jpglogo__terazsrodowisko3.pngekonet_logo2.jpg   pk_logo_1.jpg 
  logo_technika_komunalna.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpg monitorowanie _ logo.jpg         

Kierunki w gospodarce odpadami
Wersja do druku

Konferencja targowa

Kierunki w gospodarce odpadami 

26 września 2018 
Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej,
Ptak EXPO Warsaw/Nadarzyn
 
 Informacje dot. targów 
 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny dla uczestników targów i nie wymaga przesłania zgłoszenia
 
 

    b_programakt.png   
 
Organizator
   logo_targi_ptak.jpg      logo-pwe-1024x887.png  
 

   

 


Partner merytoryczny
  
 
ekorum_logo_bd.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 logo_gospo_odpad_czasop.jpg
 logosozosfera.jpg technika-komunalna_900.pnglogo__terazsrodowisko3.pngekonet_logo2.jpg    
  pk_logo_1.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpg monitorowanie _ logo.jpg         

Edukacja ekologiczna - odpady
Wersja do druku

Warsztaty szkoleniowe

Edukacja ekologiczna - odpady 
Aktywacja młodzieży i dorosłych 
 
18 września 2018
Poznań, WTC (darmowy parking dla uczestników / 5 min. pieszo od dworca PKP/PKS)
 
 
Koszt udziału od 290 zł 
 
Termin zgłoszeń przedłużony do 13 września.

Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem tel. 61 67 00 965 
 

 
  b_program.gif    karta_zgloszenia.jpg   btn_partnerzy.gif
 
 
 
Partnerzy
 logo_pel_pl_rgb.png       logo_rekopol_sm.jpg   rekarton_logo.jpg        logo_kazar_logo.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest uzyskanie określonych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Nie będzie to możliwe, bez odpowiednio przygotowanego do tego zadania społeczeństwa. Na dobrym poziomie organizowana jest edukacje ekologiczna dla dzieci.  Tak dobrze nie jest już w przypadku osób dorosłych, które faktycznie odpowiadają za odpady w swoich domach. Jak zatem skutecznie prowadzić edukację odpadową wśród dorosłych i młodzieży? Jak dostosować narzędzia komunikacji
z mieszkańcami do lokalnych uwarunkowań i zasobności gminnego portfela? – m.in. na tego typu pytania ma dać odpowiedź organizowane przez nas szkolenie. Mamy nadzieję, że warsztatowa formuła tego spotkania będzie sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń na tym polu, a zdobyte umiejętności pozwolą na praktyczne wdrożenie działań ekoedukacyjnych na lokalnym gruncie.

        
pojemnik_bio.jpg  foto_marszow.jpg LOGO_EKORUM.jpgfot._edukacja_folder.jpg fot._edukacja_gra.jpg 
 
     
 
 
 
  go_logo_2017_www.png logo_-_pds.jpg
 
 logosozosfera.jpglogo__terazsrodowisko3.pngekonet_logo2.jpg   pk_logo_1.jpg 
  logo_technika_komunalna.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpg monitorowanie _ logo.jpg