Poziomy odzysku i recyklingu odpadów
Wersja do druku

Ogólnopolska konferencja 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów 
 
26-27 października 2017
Szczecin
 
 
Cena za udział w konferencji od 490 zł netto
Termin zgłoszeń upływa 6 października.

Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem tel. 61 67 00 965
 
 

 b_zaproszenie.gif   b_programakt.png   karta_zgloszenia.jpg   btn_partnerzy.gif

 

Patronat honorowy*
piotr_krzystek_patronat_sm.png
Współorganizator
miasto_szczecin.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat* 
    logo_unia_metr_pl.jpg    logo_zwiazek_miast_pl.jpg     logo_zw.gmin_wiejskich.gif      
 

   

  
Partnerzy    
 logo_bewa.png    logo_profeko_small.jpglogo_rekopol_rgb.jpg    
  
 


* w trakcie potwierdzania

 
Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Mówiąc o perspektywach w segregacji odpadów „u źródła”, nie można zapomnieć o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Wedle jego zapisów na pierwszy plan wysuwa się właśnie recykling.
Podczas październikowej konferencji będzie można wysłuchać nie tylko spostrzeżeń i wniosków samorządów odnośnie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu, ale również zapoznać się z przykładami wzorcowego podejścia do ww. kwestii. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie uzyskiwanych poziomów odzysku w powiązaniu z funkcjonującym na terenie gmin instalacji przetwarzania (sortowni, mbp, spalarni) oraz punktów typu PSZOK. Dopełnieniem wydarzenia będzie możliwość zwiedzenia nowo otwartego Ekoportu w Szczecinie oraz planowanej do przekazania do eksploatacji jesienią br. spalarni odpadów w tym mieście.
 Serdecznie zapraszymy do Szczecina !
 


 go_logo_2017_www.png
e-odpady.com_1823.jpg      logosozosfera.jpg  logo_-_pds.jpgekonet_logo2.jpg
 monitorowanie _ logo.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  technika-komunalna_900.png logo__terazsrodowisko3.png 
   

BIOODPADY 2017
Wersja do druku

6. Ogólnopolska konferencja 

BIOODPADY 2017
 
3-5 października 2017
Zamek Kliczków k. Bolesławca - Żary - DreznoBRAK MIEJSC NOCLEGOWYCH W ZAMKU KLICZKÓW!

 
 

Cena za udział w konferencji od 790 zł netto
Termin zgłoszeń został przedłużony do 22 września.

Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem tel. 61 67 00 965


 
 b_zaproszenie.gif   b_programakt.png   karta_zgloszenia.jpg   btn_partnerzy.gif
 
 
 
Współpraca 
     logo_zzo_marszow.png      
 

   

 


Partner generalny
 logo_eggersman_grupa_.png
Partner główny
  
       
 equipo_logo.png

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Partnerzy    
 vincienv-converted.pnglogo_ak_nova.jpga1_.jpg    
logo_tiru_edf_1.gif  logo_biokompo.jpg
 
 
 
 
 

 
 
 
 


Kompostowanie  odpadów  jest  technologią  dominującą  na  europejskim  rynku. Alternatywą dla stabilizacji tlenowej jest fermentacja, która może stanowić podstawę zagospodarowania  odpadów  biodegradowalnych.  Podczas  6.  ogólnopolskiej  konferencji  „BIOODPADY”  obydwa  procesy zostaną szczegółowo omówione. Za sprawą dyrektyw UE oraz regulacji krajowych w perspektywie najbliższych  lat  czeka  nas  rewolucja  w  gospodarce  bioodpadami, zaczynając od selektywnej zbiórki odpadów BIO „u źródła”, na procesie przetwarzania kończąc, gdzie będzie dominował odzysk energii. 

W drugim dniu konferencji będzie możliwość wizytacji nowej instalacji doczyszczania stabilizatu i kompostu w ZZO Marszów, która jest unikalną w skali kraju. 
Natomiast w trzecim dniu, dla chętnych zostanie zorganizowany wyjazd do Drezna. Podczas wyjazdu odwiedzimy instalację fermentacji przetwarzającej selektywnie zebrane bioodpady z gospodarstw domowych. Podczas zwiedzania przedstawiciel Urzędu Miasta Drezna przedstawi zasady selektywnej zbiórki bioodpadów od mieszkańców. Na zakończenie wyjazdu zorganizujemy zwiedzanie Drezna -  stolica Saksonii, uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miast Niemiec.
 

Zapraszamy na konferencje! 
 

pojemnik_bio.jpg  foto_marszow.jpg LOGO_EKORUM.jpgkliczkow_1.jpg foto_drezno.jpg 
 
 
 
 
 
 
  go_logo_2017_www.png logo_-_pds.jpg
 
 logosozosfera.jpglogo__terazsrodowisko3.pngekonet_logo2.jpg   pk_logo_1.jpg 
  logo_technika_komunalna.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpg monitorowanie _ logo.jpg         

Zjazd RIPOK 2017
Wersja do druku

6. Ogólnopolski
Zjazd RIPOK 2017
22-23 listopada 2017 Wisła
 
 
 
 
 
                                                    Więcej informacji wkrótce!