Nowoczesna gospodarka odpadami
Wersja do druku

Międzynarodowy wyjazd techniczny

Nowoczesna gospodarka odpadami
 
14-17 czerwca 2016
LUBLANA - SŁOWENIA

Cena za udział w wyjeździe od 2590 zł netto

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 25 maja br.
Po tym terminie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem tel. 61 67 00 965
 

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń !

  

 b_zaproszenie.gif     b_program.gif      karta_zgloszenia.jpg      Współpraca 
 logo_city_ljubljana.jpg    logo_snaga.png    Komisja  Europejska  w  grudniu  ubiegłego roku  wskazała  ambitne  cele,  jakie  stoją  przed europejską  gospodarką  odpadami.  Wśród  nich najważniejszy  projekt  Zero  Waste,  zakładający stuprocentowy  odzysk  odpadów,  bez składowania  z  termicznym  przekształcaniem jako pomoc a nie podstawą w zagospodarowaniu strumienia odpadów komunalnych.   

Stolica  Słowenii  –  Lublana otrzymała  tytuł Zielonej  Stolicy  Europejskiej  2016  roku  oraz jako pierwszy kraj w UE zobowiązała się do wprowadzenia strategii zero waste.  W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Lublanie udało się dziesięciokrotnie pomnożyć selektywną zbiórkę kompostu oraz recykling jednocześnie zmniejszając ilość składowanych odpadów o 59%, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów zarządzania odpadami wśród najniższych w Europie. Słowienia  podobnie  jak  Polska,  została  członkiem  Unii  Europejskiej  w  2004  roku.  Jeszcze przed  wstąpieniem  w  struktury  unijne,  komunalna  spółka  Snaga  wprowadziła  selektywną zbiórkę papieru, szkła, plastiku w pojemnikach a następnie w roku 2006 selektywną zbiórkę bioodpadów u źródła. W roku 2012 firma usunęła pojemniki i dla całego strumienia odpadów komunalnych wprowadziła zbiórkę „od drzwi do drzwi”. Na dzień dzisiejszy Snaga obsługuje prawie  400  000  mieszkańców  Lublany  oraz  okolicznych  gmin,  uzyskując  efekt  61% w selektywnej zbiórce oraz produkcji 121 kg odpadów zmieszanych komunalnych rocznie na  mieszkańca,  które  nie  mogą  być  poddane  procesom  recyklingu.  To  wszystko  udało  się osiągnąć bez wykorzystania technologii spalania odpadów. Dodatkowo tytuł Zielonej Stolicy Europejskiej 2016 Lublana zawdzięcza brakowi na swoim terenie termicznego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz porzucenia planów budowy takiej instalacji. 


Lublana jest unijnym liderem w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.


Unieszkodliwianie  odpadów  w  stolicy  Słowenii  oparte  jest  na  technologii  mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Nowo otwarty zakład w listopadzie 2015 jest jednym z najnowocześniejszych i największych tego typu w Europie. Budowa instalacji zamknęła się sumą 112 mln euro.  Zakład mbp jest w stanie przerobić 171 000 ton odpadów rocznie, integrując  wydzielenie  strumienia  selektywnej  zbiórki,  wytwarzanie  paliwa  alternatywnego oraz produkcję prądu i ciepła z instalacji fermentacji.
 

 

 
 

 Główny patron medialny
 logo_gospo_odpad_czasop.jpg
e-odpady.com_1823.jpg  logosozosfera.jpglogo__terazsrodowisko3.pngekonet_logo2.jpg   pk_logo_1.jpg 
   gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpg monitorowanie _ logo.jpglogo_ekologia.pl_13_250x88.png