KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami
Wersja do druku

 
2. Ogólnopolska konferencja 

KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami
 
22-23 marca 2017
Hotel Mercure***, Częstochowa
 
Cena za udział w spotkaniu: 
790 zł netto (+ 23% VAT)


Termin zgłoszeń: do 3 marca.
Po tym terminie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem tel. 61 67 00 965

 
 b_zaproszenie.gif    karta_zgloszenia.jpg      btn_partnerzy.gif


 
 recyc_truck_emptying_blu.jpgpojemniki_okadka.jpg LOGO_EKORUM.jpg czestochowa.jpg  jasnagora.jpg
  
 
   Powoli dobiegają końca prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). W części województw udało się już uchwalić nowe plany, ale w pozostałych regionach - mimo czynionych wysiłków - droga do przyjęcia tych dokumentów jeszcze daleka. Owszem, istnieje Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, jednak to za mało. Nieprecyzyjne przepisy oraz brak rozporządzenia MBP powodują, że urzędy marszałkowskie mają różnorodne, a co gorsza – czasem uznaniowe podejście do tworzenia WPGO. Jest to niepokojące, zważywszy na fakt, jaki wpływ wywiera ten dokument na obowiązki i uprawnienia przedsiębiorców prowadzących instalacje, jak determinuje bieżącą ich działalność i otrzymywanie zezwoleń. A odmowa wpisu do WPGO czy planu inwestycyjnego może pociągać za sobą daleko idące skutki.   

   W myśl obowiązującego prawa, uchwalenie WPGO ma służyć m.in. osiągnięciu celów polityki ochrony środowiska, a także zorganizowaniu w Polsce zintegrowanej i na miarę potrzeb sieci instalacji gospodarowania odpadami. Dlatego podczas konferencji w Częstochowie postaramy się skonfrontować odpadową rzeczywistość z zapisami zarówno krajowego, jak i wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Co przyniesie nam ten rok? Czy ruszy – wieszczona już od roku – fala zaskarżeń do wojewódzkich sądów administracyjnych? Odpowiedzi może być tyle, ile sporządzonych WPGO.   
   
Do wygłoszenia referatów zaproszono przedstawicieli urzędów marszałkowskich i instytucji zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska, prawników oraz ekspertów z branży gospodarki odpadami – by wspólnie, zarówno podczas wykładów, jak i dyskusji panelowych, zastanawiać się nad tym, czy wszyscy gracze odpadowego rynku mogą czuć się usatysfakcjonowani ujęciem ich w planach wojewódzkich.
 
 
Zapraszamy do udziału w konferencji !
 
  
 

 logo_gospo_odpad_czasop.jpg

e-odpady.com_1823.jpg     
pk_logo_1.jpg
logo_ekologia.pl_13_250x88.png
ekonet_logo2.jpg
 logosozosfera.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  ngo_logo.jpglogo__terazsrodowisko3.png 
  monitorowanie _ logo.jpglogo_-_pds.jpgtechnika-komunalna_900.png