ekorum 10 lat

10. Ogólnopolski
Jubileuszowy Zjazd IPOK
29 listopada – 1 grudnia 2022
Toruń

Termin konferencji: 29 listopada – 1 grudnia 2022 r. (3 dni, wtorek-czwartek)

Miejsce:  Toruń, Copernicus Toruń Hotel

Koszt udziału:  1190 zł brutto dla JST; 1490 zł netto + VAT dla pozostałych jednostek 

Termin zgłoszeń: 31 października 2022 r. 

Odliczamy dni do naszej „flagowej” branżowej imprezy, czyli Ogólnopolskiego Zjazdu Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tym razem spotkamy się z Państwem w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2022 r.  w Toruniu. Wydarzenie to będzie dla nas – i mamy nadzieję, że dla naszych Gości również – wyjątkowe, bo jubileuszowe.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Bez wątpienia gros tych zmian odnosi się do instalacji komunalnych. Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający tymi obiektami powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji, podejmować kroki zarządcze tak, by uzyskiwać poziomy odzysku i recyklingu, spełniając jednocześnie prawne wymogi. Jak do tego podejść? Na te pytania chcemy odpowiedzieć podczas dorocznego Zjazdu IPOK, konferencji, która swą merytoryką obejmuje aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak i praktyczne czy finansowe.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawników oraz praktyków. Ich wykłady, a także przewidziane w programie Konferencji dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie eksploatacji instalacji komunalnych. Uzupełnieniem tego wydarzenia będzie wizytacja zakładu przetwarzania odpadów w RZUOK w Machnaczu, którego operatorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w listopadzie, na prawdziwe andrzejkowej, jubileuszowej konferencji:)!

 

Partner strategiczny: 
 

 

Partnerzy:

 

Współpraca:

 

     Patronat medialny: