Ekorum

Kampania
informacyjno-edukacyjna dla ZZO POZNAŃ
październik-listopad 2019

Od października do listopada 2019 r. została zrealizowana kompleksowa kampania edukacyjno-informacyjna dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Obejmowała ona swoim zasięgiem teren aglomeracji Poznania. W ramach kampanii, podjęto szereg działań, których zadaniem było propagowanie wśród mieszkańców m.in. selektywnej zbiórki odpadów BIO oraz korzystania z Gratowisk (PSZOK-ów), zarządzanych przez ZZO w Poznaniu. Stąd też na wiatach przystankowych pojawiły się plakaty z grafikami edukacyjnymi dotyczącymi Gratowisk i odpadów BIO. Dodatkowo opracowano i zrealizowano spoty multimedialne, które następnie były wyświetlane na ekranach w tramwajach i autobusach. Z animowanymi spotami edukacyjnymi mogli się również zapoznać widzowie lokalnej telewizji. W ramach kampanii został także przygotowany film edukacyjny dla najmłodszych, przedstawiający zasady działania systemu gospodarki odpadami w Poznaniu.

 

Selektywna zbiórka odpadów BIO w Poznaniu >> ZOBACZ FILM<<

Gratowisko/PSZOK w Poznaniu  >> ZOBACZ FILM<<