Ekorum

Jubileuszowy XX Kongres Gmin Wiejskich
27-28 listopada 2023
Centrum Kongresowe Warszawianka w Jachrance

Termin Zgromadzenia: 27-28 listopada 2023 r.

Miejsce: Hotel Warszawianka

Koszt udziału:  1199 zł netto (piewrsze dwie osoby), 999 zł netto (kolejne osoby)

Termin zgłoszeń: 30 września 2023 r. 

Po okresie pandemii i zawieszeniu cyklicznych wydarzeń Związku, wolą uczestników XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku wracamy do organizacji Kongresu Gmin Wiejskich. Zaproszenie do uczestnictwa w największym spotkaniu samorządowców w Polsce kierujemy do Włodarzy, Przewodniczących Rad, Radnych i Skarbników wszystkich gmin z obszarami wiejskimi. Mamy szczególny okres. Jesteśmy w przededniu wyborów parlamentarnych, już niedługo wybory samorządowe i do europarlamentu. Jest to odpowiedni okres, aby podsumować miniony okres oraz nakreślić cele i wyzwania, przed którymi niebawem staniemy. Unikając bezpośredniego wciągnięcia samorządu i Związku w polityczny wymiar kampanii wyborczej, zdecydowaliśmy o organizacji Kongresu już po wyborach parlamentarnych. Będzie to doskonała okazja do wyartykułowania naszych wniosków, postulatów i oczekiwań wobec nowego parlamentu i rządu.

Tegoroczny Kongres Gmin Wiejskich będzie jubileuszowym XX Kongresem. Odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada 2023 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance. Jego tematyka, w odróżnieniu od dotychczasowych, obejmować bazie analizę stanu samorządów i samorządności po ponad 33 latach reformy samorządowej i pierwszych wyborach samorządowych. Mimo, że reforma samorządowa cały czas jest uważana za najbardziej udaną, wszyscy wiemy, że oczekujemy zmian, które z powrotem wskrzeszą ducha i idee samorządności. W jakim kierunku te zmiany powinny zmierzać – ocenimy, zapoznając się z diagnozami i rekomendacjami przedstawicieli nauki i praktyki.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie gminy członkowskie oraz te, które chcą przystąpić do ZGWRP!

Karta zgłoszenia
Oferta współpracy dla firmy/partnera
Informacje organizacyjne
Program