Ekorum

Sezon grzewczy w pełni, a my mówimy: NIE dla smogu!

Sezon grzewczy w pełni, a my mówimy: NIE dla smogu!

Dlatego przyłączamy się do – realizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska – kampanii ekologiczno-społecznej pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

W jej ramach przesyłamy do gmin gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które można bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców, a także zamieścić na swoich stronach internetowych czy portalach społecznościowych.

Liczymy, że przyczyni się to do zwiększenia świadomości na temat negatywnych skutków spalania odpadów w piecach czy przydomowych kotłowniach.

Razem zadbajmy o nasze powietrze!

Ściągajcie i publikujecie na swoich stronach
Więcej informacji i bezpłatne materiały na www.plasticseurope.org/pl