ekorum 10 lat

Webinarium
Sprawozdawczość w odpadach komunalnych
19 lutego 2021

Podmiotów zobowiązanych do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami jest bardzo dużo. Nic zatem dziwnego, że zorganizowane w tym temacie webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jego uczestnicy mogli wysłuchać m.in. o podstawach prawnych sprawozdawczości, zmianach w przepisach oraz ewentualnych sankcjach za niedopełnienie obowiązku w tym obszarze. Jak ma się sprawozdawczość do BDO?

Jak obliczać poziomy odzysku i recyklingu? Jak ewidencjonować odpady komunalne na PSZOK-ach lub w instalacjach komunalnych? Na tego typu pytania odpowiadano podczas niniejszego webinarium. Swoją wiedzą dzielili się zarówno uznani w branży teoretycy tematu, jak i praktycy, którzy na co dzień obcują z tą materią.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>