Ekorum

Webinarium
Sprawozdawczość w odpadach komunalnych za rok 2021
19 stycznia 2022

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami dotyczy wielu podmiotów. Uczestnicy webinarium mogli wysłuchać referatów związanych zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami tego zagadnienia. Jak obliczać poziomy odzysku i recyklingu – zwłaszcza w nowym formacie? Jak ewidencjonować kompostowniki? Jak rozliczać podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczości z jego wykonania, mając do dyspozycji chociażby BDO? Na tego typu pytania odpowiadano podczas niniejszego webinarium. Swoją wiedzą dzielili się zarówno uznani w branży teoretycy tematu, jak i praktycy, którzy na co dzień obcują z tą materią.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>