Ekorum

Odpady pod lupą

  Kontrole i kary – czy to ma być panaceum na bolączki, które trawią polską gospodarkę odpadami? Czy przyznanie Inspekcji Ochrony Środowiska większych uprawnień zminimalizuje ryzyko szerzenia się patologii w tym obszarze? Jak do propozycji nowych przepisów odpadowych w zakresie magazynowania odpadów, zmiany pozwoleń zintegrowanych czy zabezpieczenia roszczeń – szczególnie w kontekście aktualizacji wojewódzkich planów…