Ekorum

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu, konferencji, wyjeździe technicznym jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami uczestnictwa oraz przysłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wymaganymi podpisami.

Kartę należy zeskanować i przesłać na adres elektroniczny: ekorum@ekorum.pl

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA RODO