Ekorum

WARUNKI UCZESTNICTWA

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

 

Warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu, konferencji, wyjeździe technicznym jest zapoznanie się z OWU (Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa), RODO oraz przysłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wymaganymi podpisami.

Karty zgłoszenia na poszczególne wydarzenia znajdą Państwo w zakładce Konferencje i Wyjazdy.

 

OWU
RODO