Ekorum

2. Ogólnopolska konferencja
Kontrole i kary w gospodarce odpadami
19-20 lutego 2020
Toruń

 

W polskiej gospodarce odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi patologiami, które mogą zaprzepaścić szansę na uzyskanie wytyczonych celów, a co za tym idzie – narazić nasz kraj na płacenie kar z tego tytułu. Naprzeciw tym problemom stanął ustawodawca, który znowelizował kilka ustaw, w tym o Inspekcji Ochrony Środowiska, nadając inspektorom nie tylko szersze kompetencje, ale również wyposażając ich w dodatkowe narzędzia, które mają zminimalizować ryzyko szerzenia się patologii. Podczas lutowej konferencji wysłuchaliśmy referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom tego zagadnienia, ale również dostosowaniu zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach oraz BAT. Wisienką na torcie były dwa studia panelowe z udziałem przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich z różnych województw. Po dawce wiedzy organizatorzy zapewnili też nieco relaksu – seans w toruńskim Planetarium oraz zabawę karnawałową z DJ-em.

Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy EKORUM – EKOkonferencje, której założeniem jest organizacja
spotkań możliwie najmniej obciążających środowisko.

Partnerzy: