Ekorum

9. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY
13-15 października 2020
Hotel Zamek Gniew****, Gniew

 

Miejsce obrad: Hotel Zamek Gniew****, Zamkowa 3, 83-140 Gniew   >>www.zamek-gniew.pl<<

Koszt udziału: 1090 zł netto + 23% VAT za osobę (1340,70 zł brutto)

Termin zgłoszeń: 9. października 2020. Po tym terminie prosimy o kontakt z biurem tel. 61 67 00 965.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia (potwierdzenie przelewu nie jest wymagane).
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy EKORUM a Zgłaszającym.

Partner Główny:

 

Partnerzy:

 

 Program
    Karta zgłoszenia
   Informacje organizacyjne Oferta dla Partnerów

 

 

 

Sprawdź nasze zasady bezpieczeństwa podczas organizowanych przez nas wydarzeń! #bezpiecznyEKORUM

 

 

     Patronat medialny: