Ekorum

Warsztaty szkoleniowe
Edukacja ekologiczna – odpady
18 września 2018
Poznań

 

Gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna to dwa nierozerwalne elementy, które determinują sukces we wdrażaniu zrównoważonego postępowania z odpadami. Oba te zadania leżą w gestii samorządów. I choć opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów winna obejmować m.in. koszty związane z edukacją odpadową, to niestety nie zawsze zadanie to jest realizowane dobrze i z oczekiwanym skutkiem. Stąd niezmiernie istotne jest, by poprawa w tym względzie nastąpiła nie tylko wśród dzieci, ale przede wszystkim u ludzi dorosłych. Jak zatem skutecznie prowadzić edukację odpadową wśród młodzieży i dorosłych? Jak dostosować narzędzia komunikacji z mieszkańcami do lokalnych uwarunkowań i zasobności gminnego portfela? – m.in. na tego typu pytania odpowiedzieliśmy podczas tego wydarzenia. Zapewne warsztatowa formuła tego spotkania sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń na tym polu. A wysłuchane referaty (wygłosili je m.in. Marek Matkowski, Dawid Abramowicz, ks. dr Adam Sikora, Magdalena Sułek-Domańska, Wojciech Wiecki i Anna Majewska) poszerzą horyzont działań w zakresie edukacji ekologicznej na lokalnym gruncie.

 

 

Partnerzy: