Ekorum

Ogólnopolska konferencja
Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami
20-21 lutego 2019
Toruń

W polskiej gospodarce odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi patologiami, które mogą zaprzepaścić szansę na uzyskanie wytyczonych celów, a co za tym idzie – narazić nasz kraj na płacenie kar za nieosiągnięcie wytycznych wskazanych w europejskich dyrektywach. Naprzeciw tym problemom stanął ustawodawca, który znowelizował kilka ustaw, w tym o Inspekcji Ochrony Środowiska, nadając inspektorom nie tylko szersze kompetencje, ale również wyposażając ich w dodatkowe narzędzia, które mają zminimalizować ryzyko szerzenia się patologii. Podczas lutowej konferencji wysłuchaliśmy referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom tego zagadnienia (Paweł Ciećko, prof. Zbigniew Bukowski, Anna Specht-Schampera, Maciej Kiełbus,), ale również dostosowaniu zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach oraz BAT (Marek Kundegórski, Andrzej Krzyśków, Marcin Kaźmierski). Wisienką na torcie były dwa studia panelowe z udziałem przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich z różnych województw. Po długim dniu wykładów uczestnicy mogli się zrelaksować, zwiedzając Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, a następnie podczas uroczystej kolacji, przy tańcu do muzyki Zespołu Żuki.

Współpraca:

 

Partner: