Ekorum

Regionalna konferencja
Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami
4 czerwca 2019
Lublin

Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej pociąga za sobą ponoszenie nakładów, które nierzadko znajdują swoje odzwierciedlenie w opłacie, jaką ponoszą ostatecznie mieszkańcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jak zatem optymalizować te koszty – rozważano podczas czerwcowego spotkania branży. W efekcie dyskusji wskazano na kilka istotnych wyzwań, z którymi branża odpadowa musi się dziś mierzyć: problemy z zagospodarowaniem frakcji wysokokalorycznej, konieczność aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami, rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz zniesienie obowiązku regionalizacji. Głównym organizatorem niniejszego przedsięwzięcia były firmy KOM-EKO oraz EKOLAND.