Ekorum

2. Czesko-polska konferencja
Poziomy odzysku a zagospodarowanie frakcji kalorycznej
29-31 maja 2019
Ołomuniec-Brno-Kraków

Gospodarki Czech i Polski są uważane za jedne z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie. Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi? Jak radzą sobie Czesi z uzyskiwaniem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu? Czy frakcja kaloryczna jest dla nich również problemem? – na tego typu pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi właśnie podczas wspomnianej konferencji. W trakcie wydarzenia poruszono również tematykę nowych kierunków w przetwarzaniu odpadów, efektywności ekologicznej i ekonomicznej instalacji służących zagospodarowaniu odpadów czy roli inspekcji w optymalnym funkcjonowaniu gospodarki odpadami. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Paweł Ciećko (GIOŚ), Lukáš Kůs z czeskiej inspekcji Ochrony Środowiska, Jan Maršák z Ministerstwa Ochrony Środowiska Czech czy Jana Matzenauerová z Miasta Ołomuniec. Ciekawych ocen dostarczyli również Magdalena Sobczak z Urzędu Miasta Bielsko-Biała oraz Andrzej Krzyśków. Uczestnicy z Polski – w ramach wyjazdu studyjnego – poznali funkcjonowanie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w Brnie oraz tamtejszego zakładu termicznego przekształcania odpadów SAKO. Z kolei nasi sąsiedzi z Południa mieli okazję zwiedzić sortownię odpadów MPO w Krakowie oraz krakowską spalarnię odpadów.

 

 

 

Patronat honorowy:

                                   

 

Organizatorzy:

 

Współpraca:

                              

 

Partner strategiczny:

 

Partner główny:

 

Partnerzy: