Ekorum

3. Ogólnopolska konferencja
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów
25-26 października 2018
Szczecin

Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Podczas październikowej konferencji uczestnicy zapoznali się z krajowymi i europejskimi przykładami wzorcowego podejścia do kwestii związanych z osiągnięciem wytycznych. Robert Lewusz z KZGRL, Sławomir Kiszkurno z UM Gdańsk czy Paweł Adamczyk z UM Szczecin – to reprezentanci trzech samorządów, gdzie wdrażane są optymalne rozwiązania w zakresie skutecznego uzyskiwania poziomów recyklingu. Podczas zorganizowanego studium panelowego dyskutowano m.in. o czystości odbieranej od mieszkańców frakcji, roli instalacji do przetwarzania odpadów w kontekście osiągania poziomów czy o realnych szansach na uzyskanie tych wytycznych. Dopełnieniem wydarzenia była możliwość zwiedzenia spalarni odpadów w Szczecinie. Warto dodać, że współorganizatorem konferencji był Urząd Miasta Szczecin.

 

 

Patronat honorowy:

 

Współorganizator:

Partner merytoryczny:

Partnerzy: