Ekorum

5. Ogólnopolska konferencja
Sortownie odpadów 2019
18-19 czerwca 2019
Kudowa-Zdrój – Wałbrzych

W jaki sposób podejść do inwestycji w obszarze gospodarki odpadami? Co należy wziąć pod uwagę, by planowane projekty w zakresie budowy sortowni przyniosły zakładane rezultaty? Jakie zapisy prawne należy uwzględnić, aby sprostać wymogom stawianym przez prawo zarówno polskie, jak i unijne? – na tego typu pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi podczas czerwcowej konferencji. O wybranych trendach w kształtowaniu racjonalnej gospodarki odpadami surowcowymi opowiedział ze swadą prof. Jurand Bień. Wtórował mu dr Wojciech Hryb. Zaś prawnym ujęciem tych zagadnień zajęli się prof. Zbigniew Bukowski oraz Marcin Kaźmierski. O praktycznych przykładach zwiększenia przepustowości sortowni mówili z kolei Marek Klimek i Andrzej Krzyśków. Ciekawe wystąpienie miała również dr Katarzyna Godlewska, która wskazała na czystość surowca z punktu widzenia recyklera. Uczestnicy zwiedzili Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu.

Współpraca:                                                                            Partner strategiczny:

                                             

 

Partnerzy: