Ekorum

Szkolenie
Nowelizacja ustawy „czystościowej”
17 września 2019
Poznań

Do niestabilności odpadowego prawa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Czy jednak przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy „czystościowej”, wprowadzająca sporo rewolucyjnych wręcz zmian, przyczyni się do poprawy stanu gospodarki odpadami w Polsce? Branżowi eksperci, niestety, nie pozostawili na nowych regulacjach suchej nitki. Podczas tego jednodniowego szkolenia udało się przybliżyć naszym Gościom (ok. 200 osób) przynajmniej najważniejsze wyzwania wynikające ze wspomnianej nowelizacji oraz wskazać konsekwencje rewolucyjnych zapisów – zarówno prawne, jak i finansowe.