Ekorum

Webinarium
Aktualne zmiany prawne w gospodarce odpadami
10 listopada 2020

W branży odpadowej nie ma spokoju – wciąż zmieniające się prawo dotyczące tej dziedziny wpływa nie tylko na chaos interpretacyjny, ale również generuje koszty dla podmiotów działających na tym rynku. O zmianach w ustawach i rozporządzeniach (m.in. w ustawie o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) mówili nie tylko prawnicy, ale również praktycy. Webinarium dotknęło również tematu wpływu nadchodzących zmian na krajową gospodarkę odpadami. Całość zwieńczyła ciekawa dyskusja.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>