Ekorum

2. Ogólnopolska konferencja
ODPADY W GMINIE 2023
20-21 czerwca 2023

Klimatyczny Wrocław stał się areną gorących dyskusji dot. gospodarki odpadami w gminach. Nie tylko za sprawą iście letniej aury, ale również poruszonych podczas konferencji tematów. Dyskutowano m.in. o organizacji efektywnego systemu gospodarki odpadami na terenie gmin, osiąganiu poziomów odzysku i recyklingu, eksploatacji zakładów przetwarzających odpady, jakości odbieranych od mieszkańców odpadów czy optymalizacji kosztów gospodarki odpadami na terenie gminy. Uzupełnieniem tego wydarzenia było arcyciekawe studium panelowe. Uczestnicy tego branżowego spotkania mieli również możliwość zwiedzenia ZZO Olszowa – zmodernizowanej instalacji oraz PSZOK-u.

 

am 

Partner strategiczny: 
 

Partner główny: 
 

Partnerzy: