Ekorum

Obsługa informacyjno-edukacyjna mieszkańców ZM GOAP

 

Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest optymalne prowadzenie tego obszaru gospodarki komunalnej. Nie będzie to możliwe, bez odpowiednio przygotowanego do tego zadania społeczeństwa, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz reprezentantów firm związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Dlatego Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zdecydował się powierzyć firmie Ekorum stałą obsługę dziewięciu gmin należących do ZM GOAP (teren zamieszkany przez blisko 725 tys. mieszkańców) w zakresie szeroko pojętych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

W ramach powierzonych zadań Ekorum od kwietnia 2020 r. do września 2021 r. prowadziło doradztwo na poziomie operacyjnym i strategicznym w zakresie strategii i taktyki media relations i public relations, działań edukacyjnych i marketingowych, zarządzania marką i wizerunkiem ZM GOAP.