Ekorum

Działania edukacyjno-informacyjne w ramach projektu ReFlex

Projekt ReFlex ma na celu edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowań elastycznych (np. opakowania po chipsach, batonach, karmie dla zwierząt, daniach instant), zwiększenie poziomu recyklingu tych odpadów oraz wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Ekorum od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. zrealizowano:

  1. stworzenie profilu na FB oraz stała obsługa w mediach społecznościowych;
  2. spotkania z nauczycielami, przedstawicielami JST, lokalnymi liderami w celu rozpropagowanie informacji o projekcie i działaniach przewidzianych w danych lokalizacjach;
  3. opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie Konkurs ART ReFLEX w placówkach oświatowych;
  4. opracowanie i realizacja multimedialnych kart edukacyjnych – dla 2 grup wiekowych;
  5. opracowanie koncepcji i wykonanie Skrzyni EKOSKARBÓW;
  6. opracowanie koncepcji i realizacja filmu oraz spotu edukacyjnego dla dzieci;
  7. opracowanie i realizacja materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (maty edukacyjne, gry memo i double, eko quizy, ulotki).