Ekorum

Szkolenie
EDUKACJA EKOLOGICZNA W GOSPODARCE ODPADAMI
9-10 października 2023, Poznań

Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest uzyskanie określonych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Nie będzie to możliwe, bez odpowiednio przygotowanego do tego zadania społeczeństwa. Jak zatem skutecznie prowadzić edukację odpadową wśród młodzieży i dorosłych? Jak dostosować narzędzia komunikacji z mieszkańcami do lokalnych uwarunkowań i zasobności gminnego portfela? – m.in. na tego typu pytania miało dać odpowiedź organizowane przez nas szkolenie.

Mamy nadzieję, że praktyczna formuła tego spotkania sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń na tym polu, a zdobyte umiejętności pozwolą na wdrożenie działań ekoedukacyjnych na lokalnym gruncie.

W drugim dniu szkolenia mieliśmy możliwość obejrzenia placu edukacyjnego stworzonego na zrekultywowanym składowisku odpadów w Suchym Lecie zarządzanym przez ZZO Poznań.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

 

Współpraca:
Partnerzy:

Program