Ekorum

Międzynarodowy Wyjazd Techniczny
Fermentacja bioodpadów – doświadczenia i wnioski
5-6 czerwca 2024
Zamek Kliczków – Berlin – Drezno

 

Wyjazd techniczny do Niemiec był wyjątkową okazją do zgłębienia tajników zaawansowanej inżynierii i innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu przetwarzania bioodpadów. W trakcie wizyty Uczestnicy mieli szansę zwiedzić dwie instalacje fermentacji. Pierwszą położoną w Berlinie, zarządzaną przez komunalną spółkę BSR, gdzie technologie dostarczała firma Strabag oraz drugą położoną w Dreźnie, zarządzaną przez Miasto, którą wybudowała firma Eggersmann.

Niemcy z ponad 10 tys. instalacjami biogazowymi są europejskim liderem branży biogazowej. O ile jednak dotychczasowy kierunek inwestycji w biogazownie zagospodarowujące odpady rolnicze mocno wyhamował, o tyle nowy niemiecki trend stawiający na budowę instalacji do wzbogacania biogazu przy składowiskach lub firmach odbierających odpady komunalne jest bardzo interesującym zjawiskiem. Przede wszystkim ze względu na skalę problemu, jakim są odpady w świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów UE, nakazujących ich utylizację i recykling.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość porównania pracy dwóch zakładów i sposobu zagospodarowania bioodpadów w dwóch różnych niemieckich miastach, ciesząc się jednocześnie degustacją lokalnych specjałów oraz urokiem odwiedzanych miejsc.

 

 

Współpraca: