Ekorum

4. Ogólnopolska konferencja
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów
6-7 listopada 2019
Szczecin

 

Znowelizowana ustawa „czystościowa” wprowadza nowe podejście do egzekwowania przez gminy selektywnej zbiórki odpadów, choćby przez prowadzenie obowiązkowych kontroli i nakładanie opłat podwyższonych za nieprowadzenie przez mieszkańców segregacji „u źródła”. Podczas listopadowej konferencji, organizowanej tradycyjnie już we współpracy z Miastem Szczecin, uczestnicy (ponad 100 osób) zapoznali się z krajowymi i europejskimi przykładami wzorcowego podejścia do ww. kwestii. Dopełnieniem wydarzenia była możliwość zwiedzenia szczecińskich Ekoportów.

 

Patronat honorowy:

Współorganizator:

Partner merytoryczny:

Partnerzy:

Współpraca: