ekorum 10 lat

6. Ogólnopolska konferencja
Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami
25-27 sierpnia 2020
Toruń

Za nami 6. Ogólnopolska konferencja Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami. Tym razem skupiono się na tematyce podnoszenia efektywności zakładów. Gościliśmy w Toruniu, zatem uczestników tego branżowego spotkania powitał sam Michał Zaleski, prezydent Grodu Kopernika. Planowane zmiany legislacyjne, aktualna sytuacja na rynku odpadów, stan finansowania gospodarki odpadami w Polsce, poziomy recyklingu i odzysku, konsekwencje wdrożenia BDO czy rozszerzonej odpowiedzialności producentów, a nawet prawo zamówień publicznych w sektorze odpadowym – to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas tego wydarzenia. Całości dopełniło zwiedzanie rozbudowanego i zmodernizowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, którym zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (współorganizator konferencji).

Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy EKORUM – EKOkonferencje, której założeniem jest organizacja
spotkań możliwie najmniej obciążających środowisko.

 

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>