ekorum 10 lat

7. Ogólnopolska konferencja
Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami
23-24 września 2021

W sercu Mazowsza odbyła się siódma odsłona tego wydarzenia. Tym razem motywem przewodnim było podnoszenie efektywności zakładów oraz gospodarowanie odpadami w cieniu kryzysu. Nie tylko tego związanego z pandemią, ale również w związku z trudnościami z pozyskaniem dobrego jakościowo surowca, sprzedaży tego surowca recyklerom czy wreszcie zagospodarowania frakcji kalorycznej. Podczas konferencji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i średniookresowej, planowanych zmian legislacyjnych, obecnej sytuacji na rynku odpadów , dostosowania instalacji do wymogów BAT oraz o problemów ze zmianą i pozyskaniem pozwoleń zintegrowanych.

Uzupełnienie tego wydarzenia była wizytacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

 

Partner strategiczny: Partnerzy: Współpraca:
 

 

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>