Ekorum

8. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY
2-3 października 2019
Gdańsk

Bioodpady poza obszarem reglamentowanym, instalacje służące zagospodarowaniu tej frakcji bez wpisu do WPGO czy brak definicji odpadów zielonych – to tylko niektóre zapisy przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczasowy „porządek” w polskiej gospodarce odpadami legł w gruzach i branża musi się w tym odnaleźć. Sposobność do tego dała niniejsza konferencja. Podczas 8. edycji tego wydarzenia zaprezentowano praktyczne konsekwencje wprowadzanych zmian. Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowaną kompostownię odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

 

Współpraca:

Partnerzy: