ekorum 10 lat

9. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY
13-15 października 2020
Zamek Gniew

Aktualne zmiany prawne w gospodarce bioodpadami, koszty zbiórki i zagospodarowania tego typu frakcji, wpływ zbiórki bioodpadów na poziomy odzysku i recyklingu czy dobór technologii w odniesieniu do procesu i parametrów kompostu – to tylko niektóre tematy poruszone podczas dziewiątej edycji tej konferencji. Zagadnienia bioodpadów nadal bardzo przyciągają uczestników konferencji. W tym roku gościliśmy blisko 100 osób – mimo sytuacji pandemicznej. Niezwykle ciekawe było Forum Instalacji Fermentacji, podczas którego zastanawiano się, czy warto kierować odpady po procesie MBP do fermentacji oraz jakie wyzwania stoją przed eksploatatorami tego typu instalacji. A wszystko w pięknej aranżacji Zamku Gniew. Konferencję zakończyła wizytacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie.

 

Partner Główny:

 

Partnerzy:

 

Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy EKORUM – EKOkonferencje, której założeniem jest organizacja
spotkań możliwie najmniej obciążających środowisko.

 

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>