Ekorum

Kampania edukacyjno-informacyjna MZGOK w Janczycach

Ekorum w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r.  zrealizowało kampanię edukacyjno-informacyjną dla Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnym Sp. z o.o. w Janczycach, będącą częścią projektu pn. „Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w MZGOK w Janczycach”.

W przeprowadzonej kampanii wykorzystano cały wachlarz narzędzi do skutecznej edukacji ekologicznej mieszkańców gmin obsługiwanych przez MZGOK w Janczycach.
W ramach powierzonych zadań wykonaliśmy m.in.:
1. poradnik oraz ulotkę dot. segregacji i prawidłowego postępowania z odpadami – przygotowanie merytoryczne, graficzne oraz wydruk;
2. poradnik dla mieszkańców w zakresie założenia i prowadzenia przydomowego kompostownika;
3. 20-minutowy film edukacyjny dla dzieci z zakresu edukacji ekologicznej;
4. interaktywną ankietę (online) dla dzieci w wieku szkolnym;
5. scenariusze lekcji wraz z prezentacjami dla dzieci w dwóch grupach wiekowych;
6. edukacyjne gadżety (gry memo i double, eko quizy, maty edukacyjne, pudełka śniadaniowe).