Ekorum

Kampania informacyjna
dla mieszkańców Wejherowa dot. zbiórki BIO
luty 2020

Początek 2020 roku upłynął pod znakiem realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej, adresowanej do mieszkańców Wejherowa. Na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie zaproponowano i zrealizowano szereg działań dotyczących wdrożenia na terenie miasta selektywnej zbiórki bioodpadów.

Aby dotrzeć do wszystkich mieszkańców Wejherowa, wykorzystano cały wachlarz spójnych merytorycznie i graficznie narzędzi. Całą kampanię podzielono na dwa etapy:

  • etap I – poinformowanie mieszkańców o wprowadzeniu od początku marca br. selektywnej zbiórki odpadów BIO;
  • etap II – edukacja mieszkańców w kierunku prawidłowej segregacji odpadów BIO.

Na każdym etapie prowadzenia kampanii przygotowano list, który dystrybuowano do wszystkich gospodarstw domowych. Jednocześnie w mediach lokalnych pojawiły się artykuły prasowe dotyczące wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów BIO oraz poprawności jej prowadzenia. Całości dopełniły przygotowane wcześniej 30-sekundowe spoty radiowe i multimedialne (również w dwóch wariantach).  Z animowanymi spotami  edukacyjnymi mogli  zapoznać się widzowie lokalnej telewizji, a także osoby korzystające z mediów społecznościowych oraz wchodzące na strony internetowe ZUK-u czy Urzędu Miasta. Dodatkowo przekazano Spółce komplet grafik związanych z kampanią oraz bannery dot. wprowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów i prawidłowej ich segregacji.

Zbiórka odpadów BIO spot  >> ZOBACZ FILM<<

Selektywna zbiórka odpadów BIO  >> ZOBACZ FILM<<