Ekorum

Kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności dla ZM „Czysty Region”

Celem realizowanej przez Ekorum od stycznia 2022 r. kampanii edukacyjno-informacyjnej jest ochrona różnorodności biologicznej województwa opolskiego, m. in. poprzez odbudowę poczucia odpowiedzialności za szkody w środowisku jako skutku działań społeczno-gospodarczych. Działania mają więc na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, uwrażliwienie ich na piękno i ochronę lokalnej przyrody. Kampania obejmuje także edukację właściwego postępowania z odpadami, które stanowią jedno z największych zagrożeń lokalnej bioróżnorodności.

W ramach działań podejmowanych we współpracy z ZM „Czysty Region” Ekorum realizowane są:
1. projekty graficzne i merytoryczne poradnika, plakatów, kolorowanek, roll-upu;
2. opracowanie i publikacja artykułów w lokalnej prasie i serwisach internetowych;
3. nagranie i emisja audycji radiowej oraz spotu w lokalnej rozgłośni radiowej.