Ekorum

Kampania PSZOK dla ZM PRGOK

Kampania realizowana była od października 2017 r. do maja 2020 r. To jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce, obejmująca obszarowo teren 12 gmin. Finalnie uruchomiono 13 PSZOK-ów, które będą służyły ponad 173 tys. mieszkańców ZM PRGOK. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 20,8 mln zł.

Celem kampanii było przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z uruchomieniem 13 PSZOK-ów na terenie ZM PRGOK. W ramach projektu m.in. dokonano uroczystego otwarcia poszczególnych punktów, przeprowadzono konferencje prasowe oraz opracowano poradnik dla mieszkańców dotyczący zasad działania PSZOK-ów. Ponadto przygotowano 13 unikalnych projektów magnesów oraz ich produkcję (ponad 50 tys. sztuk).