Ekorum

Kolejne ścieżki edukacyjne z naszymi tablicami!

W Bielsku Podlaskim oraz Hajnówce zrealizowane zostały dwie duże ścieżki edukacyjne. Naszym zadaniem było opracowanie merytoryczne, graficzne oraz dostawa kilkunastu edukacyjnych tablic wielkoformatowych z zagadnieniami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami.

Zaproponowane przez nas grafiki o tematyce zapobiegania powstania odpadów, ich segregacji, recyklingu, jak również kwestii związanych z PSZOK-ami i cyklem życia odpadów zostały zaakceptowane i zrealizowane na tamtejszych ścieżkach.