Ekorum

Kompleksowa obsługa WGK UM Torunia w zakresie edukacji ekologicznej i komunikacji

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia powierzył firmie Ekorum stałą obsługę Miasta (teren zamieszkany przez ponad 170 tys. mieszkańców) w zakresie szeroko pojętych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

W ramach powierzonych zadań Ekorum od czerwca 2021 r. prowadzi doradztwo na poziomie operacyjnym i strategicznym w zakresie strategii i taktyki media relations i public relations, działań edukacyjnych i marketingowych, zarządzania marką
i wizerunkiem WGK.

Wśród podejmowanych przez firmę Ekorum działań znajdują się m.in.:

  1. doradztwo w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców i współkreacja działań edukacyjnych;
  2. doradztwo w zakresie strategii komunikacji i PR, marketingu;
  3. współpraca z firmami, influencerami oraz blogerami;
  4. zapewnienie obsługi graficznej projektów ulotek, poradników, plakatów, realizacja spotów animowanych i radiowych itp.
  5. stworzenie profilu na FB oraz stała obsługa w mediach społecznościowych.