ekorum 10 lat

Ogólnopolska konferencja – Webinarium
Prawo Gospodarki Odpadami
31 marca 2022

Wdrożenie pakietu odpadowego do krajowego porządku prawnego, rozporządzenie MBP, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemy kaucyjne, ROP, in-house vs. przetargi publiczne, zasady nakładania administracyjnych kar – wachlarz zagadnień webinarium był bardzo szeroki – zarówno dla przedstawicieli samorządów, jak i instalacji zagospodarowujących odpady komunalne. Praktyczne wdrożenie przepisów, wątpliwości związane z ich funkcjonowaniem, a także odpowiedź na pytanie: co w praktyce może przełożyć się na tańszą gospodarkę odpadami dla mieszkańca – to już pytania, na które starano się odpowiadać podczas dyskusji.

 

Partner:

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>