Ekorum

Ścieżka edukacyjna dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

Lubimy, gdy wiele się dzieje, a dla nas końcówka roku była bardzo intensywna!
Nie zważając na mało przychylną aurę, udało nam się w ekspresowym tempie zrealizować m.in. ścieżkę edukacyjną dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. W jej ramach powstało 15 tablic o tematyce odpadowej oraz elementy infrastruktury edukacyjnej. Unikatowe grafiki i prosty przekaz na pewno będą sprzyjały ekoedukacji na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Suchym Lesie. Co ważne, przy tej realizacji zastosowaliśmy bliską nam ideę up-cyklingu – nie wyrzucaj, wykorzystaj! Część tablic edukacyjnych zamocowana została na istniejących już konstrukcjach stalowych, dzięki czemu ograniczono ilość nowych odpadów, a co za tym idzie – również kosztów przedsięwzięcia .

Powstająca na składowisku ekościeżka jest jedną z najciekawszych tego typu inwestycji w regionie i cieszymy się, że możemy ją współtworzyć.