Ekorum

Szkolenie
Systemy gospodarki odpadami
– optymalizacja i podniesienie efektywności

8-10 czerwca 2021

Pierwsza nasza konferencja „w realu”, po długiej przerwie. I od razu zaczęliśmy „z przytupem” – od dyskusji nad optymalizacją systemu gospodarki odpadami. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło omówienia aspektów prawnych tego zagadnienia. W dalszych referatach skupiono się na potrzebach inwestycyjnych w obszarze gospodarki odpadami, na prowadzeniu procesów inwestycyjnych oraz na wyzwaniach, przed którymi stoi branża. Zaprezentowano również wzorcowy system gospodarki odpadami w Wejherowie – EKOFABRYKĘ. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład poruszający kwestie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wprowadzenia systemu kaucyjnego oraz roli samorządu w zagospodarowaniu odpadów.

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>