ekorum 10 lat

WARSZTATY KOMUNALNE –
2. Webinar
Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
7 października 2021

Nowe wzory obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych budzą sporo emocji w branży komunalnej. Może się bowiem okazać, że niektóre gminy, które dotychczas osiągały wskazane poziomy, licząc je wg obowiązującego wzoru, za ten rok i lata kolejne będą miały twardy orzech do zgryzienia w tym zakresie, aby uzyskać wymagane prawem wskaźniki. Niniejsze webinarium skupiało się zatem zarówno na poziomach odzysku i recyklingu z punktu widzenia sprawozdawczości, ale również w odniesieniu do praktyki samorządów, firm wywozowych czy instalacji zagospodarowujących odpady.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>